Ogłoszenie w polu przewijanym

Tekst reklamowy w polu przewijanym wyświetlany jest bezpośrednio pod głównymi działami serwisu (Hotele, Pensjonaty itd.).

Maksymalna ilość różnych usług tego typu: 10
Ilość wyświetleń w jednej edycji: 50 000
Cena: 300 zł netto